Avtor
Mario Zupanov

Razstava z naslovom Krajinski stroji (Landscape machines) se osredotoča na rudnik urana Žirovski vrh ter človeške in nečloveške procese, ki oblikujejo njegovo preteklost in prihodnosti. Razstava je delno opazovanje in delno observatorij.