Poligonija | Nisem človek, sem___

*

Spomladanski cikel dogodkov v okviru Poligonije zaključujemo z razmislekom o prihodnosti onkraj človeškega. V sodobnosti se vedno bolj pojavljajo ideje in špekulacije o prihodnosti po človeku, prihodnosti, ko bo človek lahko s pomočjo tehnologije presegel omejitve časa in prostora.

V predavanjih se bomo spraševali o možnih scenarijih tega posthumanega sveta, o smiselnosti domnevanja konca človeštva in o spremembah, ki se bodisi odvijajo bodisi se bodo odvijale pred nami v bližnji prihodnosti. Ali se človek danes spreminja v bitje, ki prehaja iz stvarnosti v kiberprostor ali pa gre pri teh napovedih zgolj za pretiravanja, ki so posledica vse hitrejšega razvoja tehnologije in kulture? Ali je pogled v prihodnost edina resnična možnost ali je mogoče misliti ohranitev situacije, kot jo doživljamo danes? In ali se posthumani svet danes že oblike v svetu interneta in računalnikov? Okoli teh vprašanj smo zasnovali predavanja, ki z analizo kulturnih del ponujajo premislek o nujnosti in smiselnosti posthumanega.

---
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in Evropska unija Evropski socialni sklad EU v sodelovanju s Fakulteto za medije, KUD Anarhiv – Škratova čitalnica in konzorcijem osmo/za.