Fotogalerija

Erich Berger | Krajinski stroji

*
*

S svojo drugo samostojno predstavitvijo v osmo/zi Erich Berger nadaljuje z raziskovanjem odnosa med radioaktivnostjo in pokrajino, ki ju je lani obravnaval na razstavi Spektralne pokrajine. Globoki čas, spektralni pojavi, naravne in antropogene krajine so še vedno v središču njegove pozornosti, le da jih tokrat raziskuje v kontekstu lokalnega prostora in njegove jedrske sodobnosti.

Razstava z naslovom Krajinski stroji (Landscape machines) se osredotoča na rudnik urana Žirovski vrh ter človeške in nečloveške procese, ki oblikujejo njegovo preteklost in prihodnosti. Razstava je delno opazovanje in delno observatorij. Je nekakšen pripomoček za zaznavanje procesov planetarnega stroja, ki delujejo v prostorskih in časovnih razsežnostih pod in onkraj praga našega zaznavanja. Gre za krajinski stroj v katerega vstopite, le da bi odkrili, da ste že vselej postavljeni in vpleteni vanj.

Razstavna postavitev obsega:

– uvodno besedilo in grafiko
– seizmični observatorij in observatorij za gama sevanja na osmo/zi
– vizualni pregled odlagališč Boršt in Jazbec, s podatki observatorija
– zvočno in elektromagnetno okolje odlagališč Boršt in Jazbec, s podatki observatorija
– nadomestni Krajinski stroj Boršt, v oblačni komori
 

Sodelujoči:

Erich Berger

Erich Berger je umetnik, kurator in direktor Bioart Society v Helsinkih, ki deluje v polju med vizualno umetnostjo in znanostjo. V svojem delu je raziskoval materialnost informacij ter informacije in tehnologijo kot materiala umetniške prakse. Zanimajo ga vprašanja “globokega” časa in hibridnih ekologij, zato se v svojih novejših projektih posveča geološkim procesom, radiogenim fenomenom in njihovim družbeno-političnim implikacijam. Berger je instalacije, performanse in vmesnike razstavljal po vsem svetu ter za svoje delo prejel nagrade uveljavljenih institucij kot so Prix Ars Electronica (AT), ZKM (DE), Vida Telefonica (ES), Files Prix (BR) in Arts at CERN (CH).

S podporo: