Ondřej Trhoň | Virtualne (?) prihodnosti, planetarni cilji

*

Tekom rezidence je Trhoň oblikoval osnutek novega eseja, ki raziskuje načine, kako je planetarno postajanje obravnavano v kontekstu računalniške simulacije in video iger. Poleg tega je napisal tudi krajši mnenjski članek za revijo ETC (ki bo objavljen v tretji številki revije) ter nenazadnje izvedel in posnel pogovor s slovaškim umetnikom Andrásom Cséfalvayem in berlinskim umetnikom Simonom Speiserjem, ki bo objavljen v obliki dvo-delnega podkasta na platormi revije Šum.

ISkRA rezidenca za umetnike je del projekta More-Than-Planet in sofinancirana s strani Evropske unije v okviru programa Creative Europe. Spremlja poletno šolo ARIA in deluje kot protipol ISkRA rezidence za pisce. Rezidenca gosti avtorje, ki v svoji praksi gojijo spekulativne pristop in uporabljajo ideje gradnje svetov (worldbuilding), črpajo iz različnih področij kulture (arhitekture, literarne fikcije, oblikovanja, novih medijev, likovne umetnosti, igric itd.) ter se lotevajo infrastrukturnih in ekosistemskih vprašanj planetarnega 'reimaginiranja' (imaginacije in inženiringa).

Sodelujoči:

Ondřej Trhoň

Ondřej Trhoň je pisec, kritik, pedagog in doktorski kandidat na Akademiji za likovno umetnost v Pragi. Zanima ga vse, kar je povezano z virtualnimi svetovi, video igrami in presekom digitalnega in političnega.

S podporo: