A dela? | Pogovori in predstavitve, 2. del

*

Dogodek je organiziran v okviru mednarodnega festivala umetnosti, znanosti in tehnologije A dela?.

Nicolas Castagné & Claude Cadoz: Haptične tehnologije v umetnosti
Predstavitev

Predavatelja bosta v predstavitvi povzela znanstvene in tehnološke koncepte, na katerih temelji paradigma »veččutne in interaktivne simulacije fizičnih objektov«, ki so jo razvili v okviru laboratorija ACROE (Grenoble, Francija), in predstavila možnosti njihove uporabe v glasbeni produkciji na platformi »Helicanthe«.

V predstavitvi nas bosta seznanila s trenutnim stanjem na področju zvoka in akustične digitalne sinteze v umetnosti, znanosti in tehnologiji. Predavatelja bosta najprej predstavila sistem CORDIS-ANIMA, veččuten in komponentno orientiran fizikalni algoritem in programski jezik, ki vključuje tudi haptično interakcijo. Ob tem bosta razložila delovanje haptičnih vmesnikov, ki omogočajo t. i. force-feedback in ki se uporabljajo za haptično upravljanje virtualnih fizikalnih objektov. Nadaljevali bomo s predstavitvijo novega načina predvajanja zvoka, za katero se uporablja 24 zvočnikov, razpostavljenih v obliki 3D-krogle, kar poslušalcu omogoča popolno prostorsko potopitev v zvok.

Te štiri tehnične komponente – interaktivno oblikovanje virtualnih fizikalnih modelov, njihova simulacija v realnem času, haptično upravljanje z njimi ter njihov akustični in vizualni 3D-prikaz – so integrirane v platformo »Helicanthe«. Tehnologijo in koncepte bomo predstavili s pomočjo virtualnih fizikalnih modelov, zasnovanih s sistemom CORDIS-ANIMA, s pomočjo simulacije v realnem času in interakcije s kretnjami. Predavanje bomo sklenili s predstavitvijo glasbenih in vizualnih del, ki so bila v celoti izdelana oz. izvedena s pomočjo naštetih tehnologij.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anne Luciani: Wanderings – vizualne in tekstualne pesmi
Predstavitev

Anne Luciani bo spregovorila o vizualnem gibanju in ga obravnavala kot samostojno umetnost, ki deluje izven koordinat drugih (oblikovnih in optičnih) lastnosti vidne podobe, npr. oblik, barv, tekstur, senc, prostorske razporeditve itn. To gibanje ustvarja zelo kratke tekstualne in vizualne pesmi, ki jih avtorica imenuje »vizemi«. Temu področju raziskovanja je umetnica zavezana že več let. Predstavitev vključuje tudi uvod v uporabo računalniškega orodja – programske opreme MIMESIS in GravDyn, ki jo je Anne Luciani razvila skupaj s svojimi sodelavci na ACROE.

Produkcija: ACROE-ICA, osmo/za

Dogodek bo potekal v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sodelujoči:

Nicolas Castagné

Nicolas Castagné je inženir na Ecole Centrale de Paris s specializacijo na polju uporabne matematike. Leta 1996 se je pridružil ekipi društva ACROE; sprva je v okviru društva napisal svojo disertacijo s področja računalniške glasbe (o programski opremi GENESIS, orodju za fizikalno modeliranje na podlagi interakcije mas), sedaj pa snuje in razvija vso ustvarjalno programsko opremo za ACROE. Svojo raziskovalno pot nadaljuje pod okriljem Skupine ACROE-ICA, kot docent na Politehničnem inštitutu v Grenoblu, in sicer raziskuje programske opreme GENESIS, MIMESIS in GraDyn za glasbeno in veččutno umetniško ustvarjanje.

Claude Cadoz

Claude Cadoz je predsednik društva ACROE, ki ga je leta 1976 ustanovil skupaj z Annie Luciani in Jeanom-Loupom Florensom. V okviru društva ACROE je vodja umetniško-raziskovalnega programa »Glasbena in veččutna umetnost«. Cadoz je snovalec programske opreme GENESIS, s katero uporabnik do zvočne sineteze in kompozicije dostopa preko tehnologije fizikalnega modeliranja na podlagi interakcije mas (mass-interaction). S svojim delom na področju haptične interakcije je eden od pionirjev na polju virtualne resničnosti. Leta 1978 je skupaj z Jeanom-Loupom Florensom osnoval prve naprave za interakcije s kretnjami z učinkom force-feedbacka. Glasbena dela Clauda Cadoza predstavljajo praktično aplikacijo dognanj s področja fizikalnega modeliranja na podlagi interakcije mas.

Anne Luciani

Anne Luciani je raziskovalka in vizualna umetnica, ki deluje na področju t. i. dinamičnih vizualnih umetnosti, in je sopredsednica društva ACROE, pod okriljem katerega se ukvarja s tematskim poljem tehnologije za dinamične vizualne umetnosti. V okviru svojega delovanja na področju računalniške animacije, s katero se ukvarja od leta 1976, je uvedla paradigmo fizikalnega modeliranja za potrebe animacije podob, s čimer je v vizualno umetnost vpeljala koncept instrumentalne interakcije. Izvedla je številne predmete na magistrskem in doktorskem študiju, ki so se dotikali retroaktivnega fizikalnega modeliranja za potrebe dinamične vizualne umetnosti. Anne Luciani je avtorica številnih umetniških del s tega področja: Artifices 1 Gestures and Movements (1990), Esquisses (1990), Communication (2000, v sodelovanju z Marekom Zborovskim), Mémoires Vives (2001), micro-Movements (2007), Ephemeral Engravings (2011, v sodelovanju s Kevinom Sillamom), Voyages (2015, v sodelovanju s Samanom Kalantarijem, Lindo Slama in Amelom Achourjem Benalleguejem).

S podporo: