Marc Dusseiller | 8bit Mixtape NEO

*

Na delavnici bodo udeleženci pod mentorstvom Marca Dusseillerja izdelali lasten 8Bit Mixtape NEO - lo-fi 8-bitni sintetizator - osnovan na z Arduinom kompatibilnem ATTINY85, ki ima vhod in izhod zvoka, 2 potenciometra, 2 tipki in 8 neodvisnih RGB Neo-pikslov. Odlika novega 8bit Mixtape NEO je enostavno nalaganje programske kode z uporabo zvočnega protokola komunikacije, zgolj s predvajanjem .wav zvočne datoteke z računalnika, pametnega telefona ali predvajalnika kaset.

Sodelujoči:

Marc Dusseiller