Fotogalerija

Matic Pandel / Kaja Brezočnik

Dalea Kovačec | Projekcije uma

*
*
*
*

ODPRTJE: 13. 10. 2021 | 19:00

SIMBIOZA - Delavnica digitalne pismenosti za starejše: 14. 10. 2021 | 09:00–11:00

VODSTVO: 16. 10. in 20. 10. 2021 | 17:00–18:00

DR. ZVEZDAN PIRTOŠEK: OSTRINA ČUTOV, ISKANJE IZGUBLJENIH SPOMINOV: MED UMETNOSTJO IN ZNANOSTJO - predavanje: 18. 10. 2021 | 17:00

Individualen obisk izven odpiralnega časa je mogoč ob predhodni najavi na projekcijeuma@gmail.com.

 

V umetniško-raziskovalnem projektu Projekcije uma umetnica Dalea Kovačec nadaljuje svoje raziskovanje vplivov digitalnih in informacijskih tehnologij na človekove zaznave, ki ga v raznolike in vsebinam prilagojene umetniške medije kontinuirano prevaja že dlje časa. Pri tem se naslanja na svoje starejše delo Until the end of memory, v katerem je z apropriacijo javno dostopnih posnetkov vsakodnevnega življenja uporabnikov svetovnega spleta razmišljala o sodobnih načinih dokumentiranja in arhiviranja naših življenj ter njegove prezentacije in percepcije. Soodnosnost spomina in spominjanja ter digitalnih tehnologij ostaja tudi tema v Osmo/zi razstavljenega projekta, iteracijo katerega aktivno sooblikuje in ustvarja gledalec sam.

Delo sestoji iz interaktivne prostorske postavitve, v kateri je z uporabo elektroencefalografije gledalcu omogočen posredni vpogled v električno aktivnost njegovih možganov med moderirano izkušnjo spominjanja. Z namenom vzpodbuditve gledalčeve refleksije lastnega življenja sta v delu uporabljena zvočni posnetek kronološko urejenih avtobiografskih vprašanj enoličnega računalniškega glasu in z njim vsebinsko usklajena video naracija anonimiziranih posnetkov uporabnikov družbenih omrežij. Informacije o možganski aktivnosti gledalca so pridobljene z uporabo EEG naglavnega obročka in s pomočjo za dotičen projekt oblikovanega računalniškega programa prevedene tako, da simultano manipulirajo z video projekcijo, ki je projicirana na transparentno akrilno steklo od preostalega prostora ločene instalacije. Eksternalizirane spremembe v možganski aktivnosti uporabnika EEG obročka so razvidne iz raznih popačenj predvajane video naracije ter sočasno na ogled tudi gledalcem zunaj interaktivnega objekta.

Delo, ki ga s svojo participacijo vsakič znova generira in formira gledalec, je v temah, ki jih naglaša, očitno interdisciplinarno, referira se tako na naravoslovne znanosti kot področja družboslovja in humanistike. Intenzivna, neposredna in v (ne)zavedno prodirajoča intermedijska izkušnja gledalca sooča s človeku imanentno nujo po dokumentiranju lastnega življenja in s sodobnim imperativom deljenja pogojeno potrebo po njegovem razkrivanju in razkazovanju. Posledica tega kompulzivnega objavljanja lastnih podob in posnetkov na spletu je neskončna, iz dneva v dan večja digitalna antologija individualnih in kolektivnih spominov, ki prikazujejo vsa obdobja človeškega življenja, od rojstva in odraščanja do staranja in smrti. Vizualna kronologija življenja, uporabljena v delu Projekcije uma, sestoji prav iz tovrstnih posnetkov, s čimer umetnica namiguje na neobvladljivo viralnost spletnega imaginarija, potencialne apropriacije in interpretacije objavljenih podob ter na možnosti njihovih zlorab. Z vizualizacijo nevrološke aktivnosti posameznika ter problematiziranjem akta deljenja delo aludira na dandanes vse manj jasno mejo med zasebnim in javnim ter s tematiziranjem vstopanja tehnologij v najintimnejše prostore naših življenj spodbuja razmislek o vplivu digitalnih podob, tako tujih kot naših lastnih, na formiranje in potencialno transformiranje v svoji naravi rekonstruktivnega in sugestibilnega človeškega spomina. Predstavitev projekta v prostoru Osmo/za tematske fragmentarnosti dela v nastajanju ne prikriva, temveč ga, nasprotno, izkorišča kot izhodišče za nadaljnja povezovanja in sodelovanja s kompetentnimi posamezniki in skupinami, aktivnimi na vsebinsko raznolikih področjih, na katera posega.

Predstavitev projekta bodo pospremili predavanje prof. dr. Zvezdana Pirtoška, nevrologa in predstojnika Katedre za nevrologijo na ljubljanski Medicinski fakulteti, delavnice medijske pismenosti in varovanja zasebnosti na spletu za dijake srednjih šol ter starejše in dve javni vodstvi s kuratorko in avtorico projekta.

 

Sodelujoči:

Avtorica/umetnica: Dalea Kovačec
Kuratorka: Anja Guid
Oblikovanje/programiranje: Marko Damiš
Prevajanje: Jernej Pribošič
Govorno ozvočenje slovenskih prevodov: eBralec (Alpineon)

Sodelujoči:

Dalea Kovačec

Dalea Kovačec (1993) v svoji umetniški praksi skozi različne medije raziskuje človeško zaznavanje, trenutno osredinja problematike na temo spomina. Raziskuje odnose med spominom in medijem v različnih družbenih kontekstih. Diplomirala je z diplomsko nalogo Prikrojeni spomini (2016) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je tudi nadaljevala magisterski študij slikarstva. V sklopu študijske izmenjave je obiskovala Akademijo v Varšavi (2014/15). Leta 2018 je prejela nagrado Univerze v Ljubljani ALUO, letos pa je bila nominirana za Nagrado skupine OHO. Sodelovala je na več skupinskih razstavah v tujini ter doma, samostojno pa se je predstavila z razstavami Reminiscence zavetja II (prostor za umetnost KiBela, 2021), Zaprti atelje (Galerija DobraVaga, 2021), Reminiscence zavetja (GalerijaGallery, 2019), Until the End of Memory (Galerija Kamera, Kino Šiška, 2019), Altered Diaries (Galerija DobraVaga, 2018).

S podporo: