Sarah Grant & Danja Vasiliev | LANscapes (Mrežne krajine)

*

Mrežne krajine so raziskovalni projekt, ki preučuje rabo obstoječih okoljskih infrastruktur za namestitev in uporabo komunikacijskih mrež.

Na osnovi običajnih naravnih pojavov, kot so radio, elektromagnetizem in akustika v kombinaciji z vzpetinami, rastjem ter geodetskimi anomalijami želi projekt določiti nabor možnih rešitev za ustvarjanje lokalnih omrežij (LAN) za komuniciranje digitalnih informacij znotraj določenega naravnega okolja, brez poseganja vanj. Drevesa, rastline, koreninski sistemi, vodna telesa in tokovi lahko postanejo antene, signalni vodi in valovodi za sporočila, poslana od točke A do točke B.

Pričakovani rezultat raziskave Mrežne krajine je nabor nizkotehnoloških rešitev in metodologij za delo z danim naravnim okoljem. Takšne tehnike bi lahko postale koristno orodje za ukrepanje v primeru katastrof, namestitev omrežij na podeželju in nenazadnje za razumevanje okolja, ki nas obkroža.
 

Sodelujoči:

Sarah Grant

Danja Vasiliev